31.5.2018
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,49% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö Sr 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 040 008 0 1 040 008 1,61% 104 000 0,69%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 0 850 000 1,31% 85 000 0,57%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 500 098 0 500 098 0,77% 50 009 0,33%
8 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 424 390 0 424 390 0,66% 42 439 0,28%
9 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
10 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
11 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 333 536 -1 873 333 536 0,52% 33 353 0,22%
12 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 330 846 35 674 330 846 0,51% 33 084 0,22%
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 326 878 -43 122 326 878 0,51% 32 687 0,22%
14 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 320 000 0 320 000 0,49% 32 000 0,21%
15 Henki-Sampo 0 0 294 377 0 294 377 0,45% 29 437 0,20%
16 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 279 228 -15 000 279 228 0,43% 27 922 0,19%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
19 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 175 000 0 175 000 0,27% 17 500 0,12%
20 Herlin Ville 0 0 160 000 0 160 000 0,25% 16 000 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   22 537 428   32 063 517 49,55%  
Hallintarekisteröidyt   19 016 090 29,39%    
Muut   13 628 561 21,06%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com