29.2.2016
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 1 259 000 0 1 259 000 1,95% 125 900 0,84%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 066 098 0 1 066 098 1,65% 106 609 0,71%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 694 800 125 000 694 800 1,07% 69 480 0,46%
9 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 497 821 0 497 821 0,77% 49 782 0,33%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
13 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 0 350 000 0,54% 35 000 0,23%
14 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
15 Sr Nordea Suomi 0 0 295 017 -63 434 295 017 0,46% 29 501 0,20%
16 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 278 191 139 328 278 191 0,43% 27 819 0,19%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 255 544 16 500 255 544 0,40% 25 554 0,17%
19 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 212 872 0 212 872 0,33% 21 287 0,14%
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 196 890 285 196 890 0,30% 19 689 0,13%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 095 418   33 621 507 51,97%  
Hallintarekisteröidyt   13 085 299 20,23%    
Muut   17 984 266 27,80%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com