31.1.2016
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 1 259 000 100 000 1 259 000 1,95% 125 900 0,84%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 066 098 -450 000 1 066 098 1,65% 106 609 0,71%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 569 800 0 569 800 0,88% 56 980 0,38%
9 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 497 821 105 961 497 821 0,77% 49 782 0,33%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
13 Sr Nordea Suomi 0 0 358 451 -90 450 358 451 0,55% 35 845 0,24%
14 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 0 350 000 0,54% 35 000 0,23%
15 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
16 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
17 Etola Erkki Olavi 0 0 250 000 N/A 250 000 0,39% 25 000 0,17%
18 OP-Suomi Arvo 0 0 249 379 110 000 249 379 0,39% 24 937 0,17%
19 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 239 044 -97 528 239 044 0,37% 23 904 0,16%
20 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 212 872 -18 950 212 872 0,33% 21 287 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 041 650   33 567 739 51,89%  
Hallintarekisteröidyt   13 227 856 20,45%    
Muut   17 895 477 27,66%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com