30.9.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 350 000 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,34% 151 609 1,01%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 1 159 000 113 000 1 159 000 1,79% 115 900 0,77%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 569 800 100 000 569 800 0,88% 56 980 0,38%
9 Sr Nordea Suomi 0 0 496 178 -20 000 496 178 0,77% 49 617 0,33%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
13 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 0 350 000 0,54% 35 000 0,23%
14 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
15 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 311 189 2 000 311 189 0,48% 31 118 0,21%
16 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 300 120 57 321 300 120 0,46% 30 012 0,20%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 267 771 -130 870 267 771 0,41% 26 777 0,18%
19 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 250 000 20 724 250 000 0,39% 25 000 0,17%
20 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,16%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 457 341   33 983 430 52,53%  
Hallintarekisteröidyt   12 328 917 19,06%    
Muut   18 378 405 28,41%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com