31.8.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,59% 3 525 067 23,44%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 N/A 5 000 000 N/A 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 N/A 3 850 000 N/A 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,34% 151 609 1,01%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 1 046 000 100 000 1 046 000 1,62% 104 600 0,70%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Sr Nordea Suomi 0 0 516 178 20 000 516 178 0,80% 51 617 0,34%
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 469 800 0 469 800 0,73% 46 980 0,31%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 398 641 13 712 398 641 0,62% 39 864 0,27%
13 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
14 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 0 350 000 0,54% 35 000 0,23%
15 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
16 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 309 189 -65 000 309 189 0,48% 30 918 0,21%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 285 000 2 500 285 000 0,44% 28 500 0,19%
18 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,16%
20 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 242 799 71 845 242 799 0,38% 24 279 0,16%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 020 890   33 546 979 51,86%  
Hallintarekisteröidyt   13 162 908 20,35%    
Muut   17 980 865 27,80%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com