31.7.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,59% 3 525 067 23,44%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,34% 151 609 1,01%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 946 000 0 946 000 1,46% 94 600 0,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Sr Nordea Suomi 0 0 496 178 -3 500 496 178 0,77% 49 617 0,33%
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 469 800 0 469 800 0,73% 46 980 0,31%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 384 929 33 048 384 929 0,60% 38 492 0,26%
13 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 374 189 6 700 374 189 0,58% 37 418 0,25%
14 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
15 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 0 350 000 0,54% 35 000 0,23%
16 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 282 500 65 000 282 500 0,44% 28 250 0,19%
18 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,16%
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 204 379 -4 820 204 379 0,32% 20 437 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 911 258   33 437 347 51,69%  
Hallintarekisteröidyt   13 375 918 20,68%    
Muut   17 877 487 27,64%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com