31.5.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,59% 3 525 067 23,44%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,50% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,34% 151 609 1,01%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 946 000 0 946 000 1,46% 94 600 0,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,33% 86 195 0,57%
8 Sr Nordea Suomi 0 0 510 000 -82 000 510 000 0,79% 51 000 0,34%
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 469 800 50 000 469 800 0,73% 46 980 0,31%
10 KEVA 0 0 466 910 0 466 910 0,72% 46 691 0,31%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 384 245 178 452 384 245 0,59% 38 424 0,26%
13 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
14 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 367 489 -53 500 367 489 0,57% 36 748 0,24%
15 Sr Aktia Capital 0 0 350 000 30 000 350 000 0,54% 35 000 0,23%
16 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 0 340 000 0,53% 34 000 0,23%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,16%
19 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 224 688 -5 000 224 688 0,35% 22 468 0,15%
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 209 399 -1 925 209 399 0,32% 20 939 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 864 904   33 390 993 51,62%  
Hallintarekisteröidyt   13 551 974 20,95%    
Muut   17 747 465 27,43%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com