28.2.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,64% 3 525 067 23,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 946 000 146 000 946 000 1,47% 94 600 0,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
8 Sr Nordea Suomi 0 0 472 024 236 682 472 024 0,73% 47 202 0,31%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 460 986 142 000 460 986 0,72% 46 098 0,31%
10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 427 585 -11 000 427 585 0,66% 42 758 0,28%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 KEVA 0 0 374 910 256 449 374 910 0,58% 37 491 0,25%
13 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
14 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 340 000 -24 000 340 000 0,53% 34 000 0,23%
15 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 329 980 100 000 329 980 0,51% 32 998 0,22%
16 Sr Aktia Capital 0 0 320 000 200 000 320 000 0,50% 32 000 0,21%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 259 688 15 000 259 688 0,40% 25 968 0,17%
19 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 257 500 70 949 257 500 0,40% 25 750 0,17%
20 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,17%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 785 046   33 311 135 51,70%  
Hallintarekisteröidyt   11 353 273 17,62%    
Muut   19 772 890 30,69%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com