31.1.2015
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,64% 3 525 067 23,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 800 000 -100 000 800 000 1,24% 80 000 0,53%
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 438 585 1 000 438 585 0,68% 43 858 0,29%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
12 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 364 000 0 364 000 0,56% 36 400 0,24%
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 318 986 164 155 318 986 0,50% 31 898 0,21%
14 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
15 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 0 248 000 0,38% 24 800 0,17%
16 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 244 688 15 000 244 688 0,38% 24 468 0,16%
17 Sr Nordea Suomi 0 0 235 342 162 742 235 342 0,37% 23 534 0,16%
18 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 229 980 3 600 229 980 0,36% 22 998 0,15%
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 227 415 710 227 415 0,35% 22 741 0,15%
20 Nordea Nordenfonden 0 0 222 329 82 444 222 329 0,35% 22 232 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 701 038   35 227 127 54,67%  
Hallintarekisteröidyt   9 442 916 14,65%    
Muut   19 767 255 30,68%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com