31.12.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,64% 3 525 067 23,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 900 000 16 046 900 000 1,40% 90 000 0,60%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 437 585 70 800 437 585 0,68% 43 758 0,29%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
12 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 364 000 0 364 000 0,56% 36 400 0,24%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
14 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 248 000 38 500 248 000 0,38% 24 800 0,17%
15 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 229 688 30 000 229 688 0,36% 22 968 0,15%
16 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 226 705 -32 226 705 0,35% 22 670 0,15%
17 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 226 380 180 226 380 0,35% 22 638 0,15%
18 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 220 800 0 220 800 0,34% 22 080 0,15%
19 Mandatum Life Unit-Linked 0 0 190 277 0 190 277 0,30% 19 027 0,13%
20 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 597 893   35 123 982 54,51%  
Hallintarekisteröidyt   10 023 740 15,56%    
Muut   19 289 576 29,94%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com