30.11.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 0 8 790 067 13,64% 3 525 067 23,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 883 954 0 883 954 1,37% 88 395 0,59%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
9 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
10 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
11 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 366 785 -7 000 366 785 0,57% 36 678 0,24%
12 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 364 000 -6 000 364 000 0,56% 36 400 0,24%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
14 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 226 737 -222 226 737 0,35% 22 673 0,15%
15 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 226 200 66 200 226 200 0,35% 22 620 0,15%
16 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 220 800 -31 000 220 800 0,34% 22 080 0,15%
17 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 199 688 -20 000 199 688 0,31% 19 968 0,13%
19 Mandatum Life Unit-Linked 0 0 190 277 0 190 277 0,30% 19 027 0,13%
20 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 442 399   34 968 488 54,27%  
Hallintarekisteröidyt   10 013 962 15,54%    
Muut   19 454 348 30,19%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com