31.10.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 850 000 50 000 8 790 067 13,64% 3 525 067 23,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 883 954 133 954 883 954 1,37% 88 395 0,59%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
9 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 373 785 45 985 373 785 0,58% 37 378 0,25%
11 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 370 000 0 370 000 0,57% 37 000 0,25%
12 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 94 200 367 600 0,57% 36 760 0,24%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 270 000 170 000 270 000 0,42% 27 000 0,18%
15 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 251 800 11 000 251 800 0,39% 25 180 0,17%
16 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 226 959 2 180 226 959 0,35% 22 695 0,15%
17 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 225 000 75 000 225 000 0,35% 22 500 0,15%
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 219 688 -5 000 219 688 0,34% 21 968 0,15%
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
20 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 204 672 -24 700 204 672 0,32% 20 467 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 607 071   35 133 160 54,52%  
Hallintarekisteröidyt   8 944 566 13,88%    
Muut   20 358 172 31,59%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com