31.8.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 750 000 164 813 8 690 067 13,49% 3 515 067 23,41%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,32% 3 440 067 22,91%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 750 000 0 750 000 1,16% 75 000 0,50%
9 Sr Nordea Suomi 0 0 545 305 -114 695 545 305 0,85% 54 530 0,36%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 370 000 0 370 000 0,57% 37 000 0,25%
12 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 315 000 10 000 315 000 0,49% 31 500 0,21%
13 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 303 300 50 500 303 300 0,47% 30 330 0,20%
14 OP-Suomi Arvo 0 0 301 994 216 000 301 994 0,47% 30 199 0,20%
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 277 733 -90 499 277 733 0,43% 27 773 0,19%
16 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,42% 27 340 0,18%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 264 688 120 000 264 688 0,41% 26 468 0,18%
19 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 250 150 -6 800 250 150 0,39% 25 015 0,17%
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 217 125 2 409 217 125 0,34% 21 712 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 772 808   35 298 897 54,78%  
Hallintarekisteröidyt   11 014 390 17,09%    
Muut   18 122 611 28,12%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com