30.6.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 550 000 113 925 8 490 067 13,18% 3 495 067 23,28%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,33% 3 440 067 22,92%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,54% 3 325 067 22,15%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,69% 302 334 2,01%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,52%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 0 1 516 098 2,35% 151 609 1,01%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 0 861 953 1,34% 86 195 0,57%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 750 000 -100 000 750 000 1,16% 75 000 0,50%
9 Sr Nordea Suomi 0 0 660 000 0 660 000 1,02% 66 000 0,44%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 385 875 -47 439 385 875 0,60% 38 587 0,26%
12 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 370 000 0 370 000 0,57% 37 000 0,25%
13 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 305 000 5 000 305 000 0,47% 30 500 0,20%
14 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,42% 27 340 0,18%
15 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
16 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 0 245 500 2 000 245 500 0,38% 24 550 0,16%
17 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 244 372 0 244 372 0,38% 24 437 0,16%
18 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 225 950 0 225 950 0,35% 22 595 0,15%
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 213 081 656 213 081 0,33% 21 308 0,14%
20 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 586 791   35 112 880 54,51%  
Hallintarekisteröidyt   12 324 820 19,14%    
Muut   16 972 895 26,35%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com