28.2.2014
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 375 000 0 8 315 067 12,93% 3 477 567 23,18%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 516 098 -1 500 000 1 516 098 2,36% 151 609 1,01%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 861 953 -100 000 861 953 1,34% 86 195 0,57%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 0 850 000 1,32% 85 000 0,57%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 451 782 -73 218 451 782 0,70% 45 178 0,30%
10 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 450 000 0 450 000 0,70% 45 000 0,30%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Sr Nordea Suomi 0 0 350 000 30 000 350 000 0,54% 35 000 0,23%
13 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
14 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
15 Sr Aktia Capital 0 0 229 000 -30 000 229 000 0,36% 22 900 0,15%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 225 872 38 000 225 872 0,35% 22 587 0,15%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 225 000 -35 000 225 000 0,35% 22 500 0,15%
18 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 210 092 663 210 092 0,33% 21 009 0,14%
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
20 Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 0 0 184 000 5 000 184 000 0,29% 18 400 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 187 759   34 713 848 53,98%  
Hallintarekisteröidyt   13 196 745 20,52%    
Muut   16 404 001 25,51%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com