31.12.2013
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 375 000 125 000 8 315 067 12,93% 3 477 567 23,18%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 016 098 230 000 3 016 098 4,69% 301 609 2,01%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 961 953 0 961 953 1,50% 96 195 0,64%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 123 180 850 000 1,32% 85 000 0,57%
9 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 450 000 5 000 450 000 0,70% 45 000 0,30%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Sr Nordea Suomi 0 0 320 000 130 000 320 000 0,50% 32 000 0,21%
12 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 298 304 -41 333 298 304 0,46% 29 830 0,20%
13 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 282 000 70 651 282 000 0,44% 28 200 0,19%
14 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
15 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
16 Sr Aktia Capital 0 0 259 000 -56 000 259 000 0,40% 25 900 0,17%
17 OP-Suomi Arvo 0 0 223 374 142 000 223 374 0,35% 22 337 0,15%
18 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 210 000 4 050 210 000 0,33% 21 000 0,14%
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 209 779 8 487 209 779 0,33% 20 977 0,14%
20 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   26 714 470   36 240 559 56,35%  
Hallintarekisteröidyt   10 565 425 16,43%    
Muut   17 508 610 27,22%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com