31.10.2013
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 200 000 0 8 140 067 12,66% 3 460 067 23,06%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 786 098 0 2 786 098 4,33% 278 609 1,86%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 961 953 0 961 953 1,50% 96 195 0,64%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 665 048 0 665 048 1,03% 66 504 0,44%
10 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 445 000 0 445 000 0,69% 44 500 0,30%
11 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 405 000 182 881 405 000 0,63% 40 500 0,27%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Sr Aktia Capital 0 0 315 000 -10 000 315 000 0,49% 31 500 0,21%
14 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
15 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
16 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 211 349 50 349 211 349 0,33% 21 134 0,14%
18 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 211 292 -16 908 211 292 0,33% 21 129 0,14%
19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 0 0 209 500 0 209 500 0,33% 20 950 0,14%
20 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 190 950 22 500 190 950 0,30% 19 095 0,13%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   28 828 600   38 354 689 59,64%  
Hallintarekisteröidyt   9 690 539 15,07%    
Muut   16 267 152 25,29%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com