31.5.2013
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 200 000 0 8 140 067 12,66% 3 460 067 23,06%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 786 098 0 2 786 098 4,33% 278 609 1,86%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 1 054 914 0 1 054 914 1,64% 105 491 0,70%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 866 953 165 000 866 953 1,35% 86 695 0,58%
10 Sr Nordea Suomi 0 0 455 000 0 455 000 0,71% 45 500 0,30%
11 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 445 000 10 000 445 000 0,69% 44 500 0,30%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Sr Aktia Capital 0 0 370 000 20 000 370 000 0,58% 37 000 0,25%
14 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
15 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
16 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 269 518 45 416 269 518 0,42% 26 951 0,18%
17 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 229 100 10 000 229 100 0,36% 22 910 0,15%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 221 030 12 280 221 030 0,34% 22 103 0,15%
20 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   29 351 717   38 877 806 60,45%  
Hallintarekisteröidyt   6 470 259 10,06%    
Muut   18 964 315 29,49%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com