31.3.2013
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 200 000 200 000 8 140 067 12,66% 3 460 067 23,06%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 100 000 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 786 098 0 2 786 098 4,33% 278 609 1,86%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 958 914 145 182 958 914 1,49% 95 891 0,64%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 751 953 -80 000 751 953 1,17% 75 195 0,50%
10 Sr Nordea Suomi 0 0 455 000 43 000 455 000 0,71% 45 500 0,30%
11 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 427 000 0 427 000 0,66% 42 700 0,28%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 400 000 -100 000 400 000 0,62% 40 000 0,27%
14 Sr Aktia Capital 0 0 320 000 0 320 000 0,50% 32 000 0,21%
15 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
16 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
17 OP-Suomi Arvo 0 0 228 579 -40 578 228 579 0,36% 22 857 0,15%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 0 0 219 100 0 219 100 0,34% 21 910 0,15%
20 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   29 200 748   38 726 837 60,22%  
Hallintarekisteröidyt   6 755 327 10,51%    
Muut   18 822 716 29,27%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com