30.9.2012
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 786 098 0 2 786 098 4,33% 278 609 1,86%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 049 223 -450 000 1 049 223 1,63% 104 922 0,70%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 712 243 -65 910 712 243 1,11% 71 224 0,47%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 700 000 91 135 700 000 1,09% 70 000 0,47%
11 Sr Nordea Suomi 0 0 410 000 0 410 000 0,64% 41 000 0,27%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 OP-Suomi Arvo 0 0 320 000 -30 000 320 000 0,50% 32 000 0,21%
14 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 300 000 -50 000 300 000 0,47% 30 000 0,20%
15 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 290 000 10 000 290 000 0,45% 29 000 0,19%
16 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 0 273 400 0,43% 27 340 0,18%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
20 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 205 073 8 708 205 073 0,32% 20 507 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   29 126 741   38 652 830 60,11%  
Hallintarekisteröidyt   6 691 443 10,41%    
Muut   18 960 607 29,49%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com