29.6.2012
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 786 098 550 000 2 786 098 4,33% 278 609 1,86%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 699 223 -370 000 1 699 223 2,64% 169 922 1,13%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 728 153 20 000 728 153 1,13% 72 815 0,49%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
11 Sr Nordea Suomi 0 0 410 000 17 347 410 000 0,64% 41 000 0,27%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 350 000 5 000 350 000 0,54% 35 000 0,23%
14 OP-Suomi Arvo 0 0 340 000 -40 000 340 000 0,53% 34 000 0,23%
15 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 280 000 0 280 000 0,44% 28 000 0,19%
16 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 273 400 57 500 273 400 0,43% 27 340 0,18%
17 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
20 Sr Aktia Capital 0 0 200 000 -31 262 200 000 0,31% 20 000 0,13%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   29 756 443   39 282 532 61,09%  
Hallintarekisteröidyt   6 373 557 9,91%    
Muut   18 648 791 29,00%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com