31.5.2012
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 2 236 098 820 000 2 236 098 3,48% 223 609 1,49%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 069 223 -50 000 2 069 223 3,22% 206 922 1,38%
8 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 708 153 271 153 708 153 1,10% 70 815 0,47%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Sr Nordea Suomi 0 0 392 653 15 000 392 653 0,61% 39 265 0,26%
13 OP-Suomi Arvo 0 0 380 000 -15 000 380 000 0,59% 38 000 0,25%
14 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 345 000 65 000 345 000 0,54% 34 500 0,23%
15 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 280 000 0 280 000 0,44% 28 000 0,19%
16 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
17 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 260 000 -65 000 260 000 0,40% 26 000 0,17%
18 Sr Aktia Capital 0 0 231 262 10 000 231 262 0,36% 23 126 0,15%
19 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
20 KEVA 0 0 218 461 0 218 461 0,34% 21 846 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   29 591 958   39 118 047 60,83%  
Hallintarekisteröidyt   7 121 385 11,07%    
Muut   18 065 448 28,09%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com