30.4.2012
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 5 000 000 -2 959 487 7 940 067 12,35% 3 440 067 22,93%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 119 223 0 2 119 223 3,30% 211 922 1,41%
7 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 416 098 0 1 416 098 2,20% 141 609 0,94%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
10 Valtion Eläkerahasto 0 0 437 000 0 437 000 0,68% 43 700 0,29%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 OP-Suomi Arvo 0 0 395 000 -20 000 395 000 0,61% 39 500 0,26%
13 Sr Nordea Suomi 0 0 377 653 0 377 653 0,59% 37 765 0,25%
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 325 000 -135 000 325 000 0,51% 32 500 0,22%
15 Sr Nordea Nordic Small Cap 0 0 305 800 100 000 305 800 0,48% 30 580 0,20%
16 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 280 000 15 000 280 000 0,44% 28 000 0,19%
17 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 280 000 10 000 280 000 0,44% 28 000 0,19%
18 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
19 Sr Evli Suomi Select 0 0 237 870 -56 000 237 870 0,37% 23 787 0,16%
20 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   28 644 752   38 170 841 59,36%  
Hallintarekisteröidyt   8 360 582 13,00%    
Muut   17 773 457 27,64%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com