31.10.2011
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 850 000 0 7 790 067 12,11% 3 425 067 22,83%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 627 383 585 458 1 627 383 2,53% 162 738 1,08%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 416 098 0 1 416 098 2,20% 141 609 0,94%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
10 Sr Nordea Suomi 0 0 470 500 15 500 470 500 0,73% 47 050 0,31%
11 Valtion Eläkerahasto 0 0 426 000 0 426 000 0,66% 42 600 0,28%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
14 OP-Suomi Arvo 0 0 340 000 50 000 340 000 0,53% 34 000 0,23%
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 320 000 135 000 320 000 0,50% 32 000 0,21%
16 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 320 000 50 000 320 000 0,50% 32 000 0,21%
17 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 280 000 15 000 280 000 0,44% 28 000 0,19%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 Sundholm Göran 0 0 220 000 -50 000 220 000 0,34% 22 000 0,15%
20 Sr Nordea Nordic Small Cap 0 0 212 800 -2 200 212 800 0,33% 21 280 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   28 073 622   37 599 711 58,47%  
Hallintarekisteröidyt   9 500 073 14,77%    
Muut   17 205 096 26,76%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com