30.9.2011
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 900 000 0 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 850 000 0 7 790 067 12,11% 3 425 067 22,83%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 416 098 0 1 416 098 2,20% 141 609 0,94%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 041 925 0 1 041 925 1,62% 104 192 0,69%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
10 Sr Nordea Suomi 0 0 455 000 49 162 455 000 0,71% 45 500 0,30%
11 Valtion Eläkerahasto 0 0 426 000 100 000 426 000 0,66% 42 600 0,28%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
14 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 354 790 -104 613 354 790 0,55% 35 479 0,24%
15 OP-Suomi Arvo 0 0 290 000 0 290 000 0,45% 29 000 0,19%
16 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 270 000 20 000 270 000 0,42% 27 000 0,18%
17 Sundholm Göran 0 0 270 000 -24 480 270 000 0,42% 27 000 0,18%
18 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 265 000 0 265 000 0,41% 26 500 0,18%
19 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 230 065 23 100 230 065 0,36% 23 006 0,15%
20 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   27 459 719   36 985 808 57,52%  
Hallintarekisteröidyt   10 535 525 16,38%    
Muut   16 783 547 26,10%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com