31.8.2011
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 900 000 100 000 7 840 067 12,19% 3 430 067 22,86%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 850 000 125 000 7 790 067 12,11% 3 425 067 22,83%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 416 098 488 720 1 416 098 2,20% 141 609 0,94%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 041 925 -200 000 1 041 925 1,62% 104 192 0,69%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 459 403 149 403 459 403 0,71% 45 940 0,31%
11 Sr Nordea Suomi 0 0 405 838 40 000 405 838 0,63% 40 583 0,27%
12 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
14 Valtion Eläkerahasto 0 0 326 000 0 326 000 0,51% 32 600 0,22%
15 Sundholm Göran 0 0 294 480 -48 146 294 480 0,46% 29 448 0,20%
16 OP-Suomi Arvo 0 0 290 000 -10 000 290 000 0,45% 29 000 0,19%
17 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 265 000 0 265 000 0,41% 26 500 0,18%
18 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 250 000 40 000 250 000 0,39% 25 000 0,17%
19 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
20 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 206 965 46 525 206 965 0,32% 20 696 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   27 396 550   36 922 639 57,42%  
Hallintarekisteröidyt   11 050 640 17,19%    
Muut   16 331 601 25,40%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com