31.7.2011
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 800 000 0 7 740 067 12,04% 3 420 067 22,80%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 725 000 0 7 665 067 11,92% 3 412 567 22,75%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 241 925 -100 000 1 241 925 1,93% 124 192 0,83%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 927 378 0 927 378 1,44% 92 737 0,62%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 608 865 0 608 865 0,95% 60 886 0,41%
10 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
12 Sr Nordea Suomi 0 0 365 838 40 000 365 838 0,57% 36 583 0,24%
13 Sundholm Göran 0 0 342 626 -22 375 342 626 0,53% 34 262 0,23%
14 Valtion Eläkerahasto 0 0 326 000 0 326 000 0,51% 32 600 0,22%
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 310 000 -37 045 310 000 0,48% 31 000 0,21%
16 OP-Suomi Arvo 0 0 300 000 -40 000 300 000 0,47% 30 000 0,20%
17 Fondita Nordic Small Cap Placfond 0 0 265 000 0 265 000 0,41% 26 500 0,18%
18 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
19 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 225 000 -5 000 225 000 0,35% 22 500 0,15%
20 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 210 000 0 210 000 0,33% 21 000 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   26 729 608   36 255 697 56,38%  
Hallintarekisteröidyt   12 638 629 19,65%    
Muut   15 410 554 23,97%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com