31.12.2010
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 800 000 0 7 740 067 12,04% 3 420 067 22,80%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 725 000 0 7 665 067 11,92% 3 412 567 22,75%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 465 153 334 999 1 465 153 2,28% 146 515 0,98%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 277 378 0 1 277 378 1,99% 127 737 0,85%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 708 865 0 708 865 1,10% 70 886 0,47%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 450 000 0 450 000 0,70% 45 000 0,30%
11 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Sundholm Göran 0 0 375 001 0 375 001 0,58% 37 500 0,25%
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 365 000 43 695 365 000 0,57% 36 500 0,24%
15 OP-Suomi Arvo 0 0 360 000 -3 255 360 000 0,56% 36 000 0,24%
16 Valtion Eläkerahasto 0 0 266 000 0 266 000 0,41% 26 600 0,18%
17 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
18 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 225 667 0 225 667 0,35% 22 566 0,15%
19 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 210 000 0 210 000 0,33% 21 000 0,14%
20 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   27 492 785   37 018 874 57,57%  
Hallintarekisteröidyt   12 831 581 19,95%    
Muut   14 454 425 22,48%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com