31.12.2009
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 750 000 0 7 690 067 11,96% 3 415 067 22,76%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 650 000 0 7 590 067 11,80% 3 405 067 22,70%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,56% 3 325 067 22,16%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 2 959 487 0 2 959 487 4,60% 295 948 1,97%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,01% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 314 378 0 1 314 378 2,04% 131 437 0,88%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 914 455 76 555 914 455 1,42% 91 445 0,61%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 708 865 0 708 865 1,10% 70 886 0,47%
10 Valtion Eläkerahasto 0 0 500 000 0 500 000 0,78% 50 000 0,33%
11 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 460 000 0 460 000 0,72% 46 000 0,31%
12 Sundholm Göran 0 0 400 001 0 400 001 0,62% 40 000 0,27%
13 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
14 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
15 OP-Suomi Arvo 0 0 350 000 239 772 350 000 0,54% 35 000 0,23%
16 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 310 000 -31 246 310 000 0,48% 31 000 0,21%
17 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 249 339 0 249 339 0,39% 24 933 0,17%
18 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 241 410 -84 000 241 410 0,38% 24 141 0,16%
19 Moving Cargo Oy 0 0 226 694 0 226 694 0,35% 22 669 0,15%
20 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 220 000 30 000 220 000 0,34% 22 000 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   27 150 424   36 676 513 57,04%  
Hallintarekisteröidyt   11 286 140 17,55%    
Muut   16 342 227 25,41%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com