30.4.2008
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 380 000 60 000 7 320 067 11,39% 3 378 067 22,52%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 180 000 60 000 7 120 067 11,08% 3 358 067 22,39%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,57% 3 325 067 22,17%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,70% 302 334 2,02%
5 Cargotec Oyj 0 0 1 990 725 85 000 1 990 725 3,10% 199 072 1,33%
6 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 557 833 75 000 1 557 833 2,42% 155 783 1,04%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 314 378 0 1 314 378 2,05% 131 437 0,88%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 700 000 0 700 000 1,09% 70 000 0,47%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,68% 44 000 0,29%
11 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 390 000 165 000 390 000 0,61% 39 000 0,26%
14 Sundholm Göran 0 0 375 001 0 375 001 0,58% 37 500 0,25%
15 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 288 665 30 000 288 665 0,45% 28 866 0,19%
16 Sr Aktia Capital 0 0 209 000 5 000 209 000 0,33% 20 900 0,14%
17 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 203 239 0 203 239 0,32% 20 323 0,14%
18 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
19 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 423 381   34 949 470 54,38%  
Hallintarekisteröidyt   18 162 704 28,26%    
Muut   11 156 946 17,36%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com