31.3.2008
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 320 000 19 000 7 260 067 11,30% 3 372 067 22,49%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 120 000 20 000 7 060 067 10,99% 3 352 067 22,35%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,57% 3 325 067 22,17%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,71% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Cargotec Oyj 0 0 1 905 725 1 000 1 905 725 2,97% 190 572 1,27%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 482 833 150 000 1 482 833 2,31% 148 283 0,99%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 314 378 0 1 314 378 2,05% 131 437 0,88%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 700 000 0 700 000 1,09% 70 000 0,47%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
11 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Sundholm Göran 0 0 375 001 0 375 001 0,58% 37 500 0,25%
14 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 258 665 0 258 665 0,40% 25 866 0,17%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 225 000 -25 000 225 000 0,35% 22 500 0,15%
16 Sr Aktia Capital 0 0 204 000 0 204 000 0,32% 20 400 0,14%
17 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 203 239 -111 500 203 239 0,32% 20 323 0,14%
18 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 200 000 0 200 000 0,31% 20 000 0,13%
19 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 985 381   34 511 470 53,73%  
Hallintarekisteröidyt   19 130 147 29,78%    
Muut   10 593 666 16,49%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com