31.1.2008
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 301 000 0 7 241 067 11,28% 3 370 167 22,48%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 100 000 0 7 040 067 10,96% 3 350 067 22,34%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,57% 3 325 067 22,18%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,71% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Cargotec Oyj 0 0 1 904 725 0 1 904 725 2,97% 190 472 1,27%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 314 378 79 378 1 314 378 2,05% 131 437 0,88%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 307 833 0 1 307 833 2,04% 130 783 0,87%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 700 000 0 700 000 1,09% 70 000 0,47%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
11 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 390 000 68 700 390 000 0,61% 39 000 0,26%
14 Sundholm Göran 0 0 375 001 25 000 375 001 0,58% 37 500 0,25%
15 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 323 340 0 323 340 0,50% 32 334 0,22%
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 290 000 -60 000 290 000 0,45% 29 000 0,19%
17 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 289 035 52 638 289 035 0,45% 28 903 0,19%
18 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 258 665 10 000 258 665 0,40% 25 866 0,17%
19 Sr Aktia Capital 0 0 204 000 4 000 204 000 0,32% 20 400 0,14%
20 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 200 000 0 200 000 0,31% 20 000 0,13%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   25 293 772   34 819 861 54,22%  
Hallintarekisteröidyt   17 768 558 27,67%    
Muut   11 631 954 18,11%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com