31.10.2007
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 275 000 0 7 215 067 11,25% 3 367 567 22,47%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 030 717 0 6 970 784 10,87% 3 343 138 22,31%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,58% 3 325 067 22,18%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,71% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Cargotec Oyj 0 0 1 704 725 0 1 704 725 2,66% 170 472 1,14%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 307 833 50 000 1 307 833 2,04% 130 783 0,87%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 240 000 32 000 1 240 000 1,93% 124 000 0,83%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 550 000 50 000 550 000 0,86% 55 000 0,37%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
11 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 300 000 45 310 300 000 0,47% 30 000 0,20%
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 275 000 25 000 275 000 0,43% 27 500 0,18%
15 Sundholm Göran 0 0 250 001 30 000 250 001 0,39% 25 000 0,17%
16 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 219 340 192 840 219 340 0,34% 21 934 0,15%
17 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 195 102 -45 388 195 102 0,30% 19 510 0,13%
18 Sr Aktia Capital 0 0 190 000 0 190 000 0,30% 19 000 0,13%
19 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   24 214 258   33 740 347 52,59%  
Hallintarekisteröidyt   19 930 673 31,07%    
Muut   10 485 408 16,34%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com