30.9.2007
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 275 000 0 7 215 067 11,25% 3 367 567 22,47%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 030 717 0 6 970 784 10,87% 3 343 138 22,31%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,59% 3 325 067 22,19%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,71% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Cargotec Oyj 0 0 1 704 725 0 1 704 725 2,66% 170 472 1,14%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 257 833 0 1 257 833 1,96% 125 783 0,84%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 208 000 -53 000 1 208 000 1,88% 120 800 0,81%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 500 000 200 000 500 000 0,78% 50 000 0,33%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
11 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
12 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
13 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 254 690 0 254 690 0,40% 25 469 0,17%
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 250 000 39 300 250 000 0,39% 25 000 0,17%
15 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 240 490 10 355 240 490 0,38% 24 049 0,16%
16 Sundholm Göran 0 0 220 001 155 001 220 001 0,34% 22 000 0,15%
17 Sr Aktia Capital 0 0 190 000 0 190 000 0,30% 19 000 0,13%
18 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
19 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 965 996   33 492 085 52,22%  
Hallintarekisteröidyt   19 911 973 31,05%    
Muut   10 733 080 16,73%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com