31.8.2007
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 275 000 150 000 7 215 067 11,25% 3 367 567 22,47%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 4 030 717 155 717 6 970 784 10,87% 3 343 138 22,31%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 850 000 100 000 6 790 067 10,59% 3 325 067 22,19%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,71% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Cargotec Oyj 0 0 1 704 725 539 717 1 704 725 2,66% 170 472 1,14%
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 261 000 -35 000 1 261 000 1,97% 126 100 0,84%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 257 833 0 1 257 833 1,96% 125 783 0,84%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
10 Herlin Niklas 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
12 Valtion Eläkerahasto 0 0 300 000 0 300 000 0,47% 30 000 0,20%
13 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 254 690 0 254 690 0,40% 25 469 0,17%
14 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 0 0 230 135 201 135 230 135 0,36% 23 013 0,15%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 210 700 65 700 210 700 0,33% 21 070 0,14%
16 Sr Aktia Capital 0 0 190 000 0 190 000 0,30% 19 000 0,13%
17 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
18 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
19 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 150 600 N/A 150 600 0,23% 15 060 0,10%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 699 940   33 226 029 51,80%  
Hallintarekisteröidyt   21 050 825 32,82%    
Muut   9 860 284 15,37%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com