31.7.2007
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 125 000 125 000 7 065 067 11,02% 3 352 567 22,37%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 3 875 000 125 000 6 815 067 10,63% 3 327 567 22,21%
3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 750 000 0 6 690 067 10,43% 3 315 067 22,12%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,72% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,02% 829 133 5,53%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 296 000 -216 085 1 296 000 2,02% 129 600 0,86%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 257 833 35 205 1 257 833 1,96% 125 783 0,84%
8 Cargotec Oyj 0 0 1 165 008 460 283 1 165 008 1,82% 116 500 0,78%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
10 Herlin Niklas 0 0 400 000 16 015 400 000 0,62% 40 000 0,27%
11 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
12 Valtion Eläkerahasto 0 0 300 000 0 300 000 0,47% 30 000 0,20%
13 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 254 690 0 254 690 0,40% 25 469 0,17%
14 Sr Aktia Capital 0 0 190 000 0 190 000 0,30% 19 000 0,13%
15 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,29% 18 274 0,12%
16 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
17 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
18 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 145 000 15 000 145 000 0,23% 14 500 0,10%
19 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 114 900 0 114 900 0,18% 11 490 0,08%
20 Livränteanstalten Hereditas Ab 0 0 108 000 0 108 000 0,17% 10 800 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   22 565 971   32 092 060 50,05%  
Hallintarekisteröidyt   23 257 153 36,27%    
Muut   8 769 466 13,68%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com