31.12.2006
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 000 000 0 6 940 067 10,84% 3 340 067 22,30%
2 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 750 000 0 6 690 067 10,45% 3 315 067 22,13%
3 Mariatorp Oy 2 940 067 0 3 750 000 0 6 690 067 10,45% 3 315 067 22,13%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,72% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,03% 829 133 5,54%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 686 410 26 000 1 686 410 2,63% 168 641 1,13%
7 Cargotec Oyj 0 0 704 725 0 704 725 1,10% 70 472 0,47%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 588 042 0 588 042 0,92% 58 804 0,39%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
10 Valtion Eläkerahasto 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
11 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
12 Herlin Niklas 0 0 383 985 0 383 985 0,60% 38 398 0,26%
13 Sr Aktia Capital 0 0 185 000 0 185 000 0,29% 18 500 0,12%
14 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,29% 18 274 0,12%
15 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
16 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 156 368 1 958 156 368 0,24% 15 636 0,10%
18 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 114 900 0 114 900 0,18% 11 490 0,08%
19 Livränteanstalten Hereditas Ab 0 0 108 000 0 108 000 0,17% 10 800 0,07%
20 Kivekäs Liisa 0 0 107 919 0 107 919 0,17% 10 791 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   21 559 889   31 085 978 48,54%  
Hallintarekisteröidyt   24 373 026 38,06%    
Muut   8 587 456 13,41%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com