31.8.2006
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 4 000 000 0 6 940 067 10,84% 3 340 067 22,31%
2 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 750 000 0 6 690 067 10,45% 3 315 067 22,14%
3 Mariatorp Oy 2 940 067 0 3 750 000 0 6 690 067 10,45% 3 315 067 22,14%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,72% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,03% 829 133 5,54%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 691 410 -23 000 1 691 410 2,64% 169 141 1,13%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 465 280 0 465 280 0,73% 46 528 0,31%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
10 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
11 Herlin Niklas 0 0 383 985 0 383 985 0,60% 38 398 0,26%
12 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 228 155 50 000 228 155 0,36% 22 815 0,15%
13 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 0 0 218 520 0 218 520 0,34% 21 852 0,15%
14 Cargotec Oyj 0 0 204 725 0 204 725 0,32% 20 472 0,14%
15 Sr Aktia Capital 0 0 185 000 0 185 000 0,29% 18 500 0,12%
16 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,29% 18 274 0,12%
17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 159 600 6 000 159 600 0,25% 15 960 0,11%
18 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
19 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 114 900 0 114 900 0,18% 11 490 0,08%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   21 176 115   30 702 204 47,98%  
Hallintarekisteröidyt   23 138 908 36,16%    
Muut   10 154 888 15,87%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com