30.1.2006
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 3 640 000 0 6 580 067 10,29% 3 304 067 22,08%
2 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 0 3 605 903 0 6 545 970 10,24% 3 300 657 22,06%
3 Mariatorp Oy 2 940 067 0 3 605 903 0 6 545 970 10,24% 3 300 657 22,06%
4 Toshiba Elevator And Building Systems Co 0 0 3 023 340 0 3 023 340 4,73% 302 334 2,02%
5 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,03% 829 133 5,54%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 220 910 51 000 1 220 910 1,91% 122 091 0,82%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 465 280 0 465 280 0,73% 46 528 0,31%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 440 000 411 000 440 000 0,69% 44 000 0,29%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 440 000 0 440 000 0,69% 44 000 0,29%
10 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 390 001 0 390 001 0,61% 39 000 0,26%
11 Herlin Niklas 0 0 383 985 0 383 985 0,60% 38 398 0,26%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 372 447 -114 400 372 447 0,58% 37 244 0,25%
13 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 0 0 218 520 0 218 520 0,34% 21 852 0,15%
14 Cargotec Oyj 0 0 203 700 0 203 700 0,32% 20 370 0,14%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 0 189 520 13 400 189 520 0,30% 18 952 0,13%
16 Sr Aktia Capital 0 0 185 000 0 185 000 0,29% 18 500 0,12%
17 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,29% 18 274 0,12%
18 Sr Nordea Nordic Small Cap 0 0 165 000 0 165 000 0,26% 16 500 0,11%
19 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 Herlin Ville 0 0 158 000 0 158 000 0,25% 15 800 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   20 280 708   29 806 797 46,63%  
Hallintarekisteröidyt   22 527 326 35,24%    
Muut   11 586 832 18,13%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com