30.6.2017
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 22 493 473 27,30 0 0,00
2 Mariatorp Oy 15 675 473 19,03 -24 527 -0,16
3 Otava Oy 8 241 144 10,00 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 6,47 0 0,00
5 Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin Säätiö Sr 2 282 871 2,77 -1 140 000 -33,31
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 177 095 2,64 0 0,00
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,25 0 0,00
8 Sr Nordea Nordic Small Cap 1 780 786 2,16 0 0,00
9 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,03 0 0,00
10 Keskisuomalainen Oyj 782 497 0,95 0 0,00
11 Häkkinen Matti Juhani 768 813 0,93 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto Sr 677 170 0,82 0 0,00
13 Sr Evli Suomi Select 625 902 0,76 +3 400 +0,55
14 OP-Suomi Pienyhtiöt 529 839 0,64 -51 302 -8,83
15 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 450 847 0,55 0 0,00
16 Koskinen Riitta Inkeri 440 848 0,54 0 0,00
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 439 604 0,53 +60 000 +15,81
18 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 435 255 0,53 0 0,00
19 Sinkkonen Raija Irmeli 333 431 0,40 0 0,00
20 Danilostock Oy 330 000 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 66 497 342 80,72  
  Hallintarekisteröityä 3 063 782 3,72  
  Muut osakkeet 12 623 392 15,56  
  Yhteensä 82 383 182 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com