31.12.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 22 493 473 27,30 0 0,00
2 Mariatorp Oy 15 700 000 19,06 0 0,00
3 Otava Oy 7 826 509 9,50 N/A N/A
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 6,47 0 0,00
5 Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin Säätiö 3 422 871 4,15 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 177 095 2,64 0 0,00
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,25 0 0,00
8 Sr Nordea Nordic Small Cap 1 757 617 2,13 0 0,00
9 Häkkinen Matti 868 813 1,05 0 0,00
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,03 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 782 497 0,95 0 0,00
12 Sr Evli Suomi Select 631 470 0,77 -48 502 -7,13
13 Suomen Kulttuurirahasto Sr 577 170 0,70 0 0,00
14 Koskinen Riitta Inkeri 458 668 0,56 0 0,00
15 Sr Alfred Berg Suomi Fokus 457 383 0,56 +84 892 +22,79
16 OP-Suomi Pienyhtiöt 440 419 0,53 0 0,00
17 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 435 255 0,53 0 0,00
18 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 379 604 0,46 0 0,00
19 Sinkkonen Raija Irmeli 333 431 0,40 0 0,00
20 Danilostock Oy 330 000 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 67 104 569 81,45  
  Hallintarekisteröityä 1 415 639 1,72  
  Muut osakkeet 13 663 635 16,83  
  Yhteensä 82 383 182 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com