31.8.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 239 186 20,30 0 0,00
2 Herttaässä Oy 9 590 931 12,78 -39 826 -0,41
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,60 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 715 762 8,95 0 0,00
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,94 0 0,00
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,58 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 304 871 4,40 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,47 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 254 117 1,67 0 0,00
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,13 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 532 332 0,71 0 0,00
14 Sinkkonen Raija 510 000 0,68 0 0,00
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 486 911 0,65 0 0,00
16 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 439 393 0,59 +910 +0,21
17 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
18 Häkkinen Matti Juhani 300 142 0,40 +10 000 +3,45
19 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 300 000 0,40 0 0,00
20 Osonen Kaarina Irma 256 347 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 211 626 78,89  
  Hallintarekisteröityä 3 345 525 4,46  
  Muut osakkeet 12 293 694 16,65  
  Yhteensä 75 052 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com