30.4.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 218 991 20,40 0 0,00
2 Herttaässä Oy 9 991 586 13,39 -69 278 -0,69
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 715 762 9,00 0 0,00
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,97 0 0,00
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 208 871 4,30 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 254 117 1,68 0 0,00
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,14 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 532 332 0,71 +7 000 +1,33
14 Sinkkonen Raija 500 000 0,67 0 0,00
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 486 911 0,65 +8 000 +1,67
16 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 438 483 0,59 0 0,00
17 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 300 000 0,40 0 0,00
19 Häkkinen Matti Juhani 290 142 0,39 +5 044 +1,77
20 OP-Delta Sijoitusrahasto 283 231 0,38 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 502 060 79,75  
  Hallintarekisteröityä 3 112 408 4,17  
  Muut osakkeet 11 796 377 16,08  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com