31.3.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 218 991 20,40 0 0,00
2 Herttaässä Oy 10 060 864 13,48 +286 421 +2,93
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 715 762 9,00 -24 000 -0,36
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,97 0 0,00
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 208 871 4,30 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 254 117 1,68 0 0,00
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,14 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 525 332 0,70 0 0,00
14 Sinkkonen Raija 500 000 0,67 0 0,00
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 478 911 0,64 0 0,00
16 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 438 483 0,59 0 0,00
17 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 300 000 0,40 -50 000 -14,29
19 Häkkinen Matti Juhani 285 098 0,38 +1 000 +0,35
20 OP-Delta Sijoitusrahasto 283 231 0,38 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 551 294 79,81  
  Hallintarekisteröityä 3 146 328 4,22  
  Muut osakkeet 11 713 223 15,97  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com