30.11.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 218 991 20,40 0 0,00
2 Herttaässä Oy 9 716 989 13,02 +33 346 +0,34
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 665 912 8,93 0 0,00
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,97 0 0,00
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 195 571 4,28 +27 500 +0,87
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 320 000 1,77 -38 000 -2,80
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,14 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 525 332 0,70 0 0,00
14 Sinkkonen Raija 485 000 0,65 +15 000 +3,19
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 478 911 0,64 0 0,00
16 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 437 173 0,59 0 0,00
17 Mäkelä Kai Kullervo 430 624 0,58 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 360 000 0,48 +39 409 +12,29
19 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
20 Häkkinen Matti Juhani 284 098 0,38 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 400 235 79,61  
  Hallintarekisteröityä 2 901 043 3,89  
  Muut osakkeet 12 109 567 16,50  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com