31.10.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 218 991 20,40 0 0,00
2 Herttaässä Oy 9 683 643 12,98 +1 271 997 +15,12
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 665 912 8,93 0 0,00
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,97 0 0,00
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 168 071 4,25 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 358 000 1,82 -42 000 -3,00
10 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,14 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 525 332 0,70 0 0,00
14 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 478 911 0,64 0 0,00
15 Sinkkonen Raija 470 000 0,63 0 0,00
16 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 437 173 0,59 0 0,00
17 Mäkelä Kai Kullervo 430 624 0,58 +174 142 +67,90
18 Tekstiili- ja Vaatetusteollisuus - Textil- och Konfektionsindustri r.y. 330 925 0,44 -5 000 -1,49
19 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
20 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 320 591 0,43 -74 409 -18,84
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 369 807 79,57  
  Hallintarekisteröityä 2 828 571 3,79  
  Muut osakkeet 12 212 035 16,64  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com