31.8.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Ilkka-Yhtymä Oyj 15 218 991 20,40 +7 500 000 +97,16
2 Herttaässä Oy 8 411 646 11,27 -90 000 -1,06
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 665 912 8,93 0 0,00
5 Kaleva Kustannus Oy 4 458 000 5,97 N/A N/A
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 168 071 4,25 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 400 000 1,88 0 0,00
10 Zenitec Oy 1 377 856 1,85 0 0,00
11 Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,14 0 0,00
12 Keskisuomalainen Oyj 823 997 1,10 0 0,00
13 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
14 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 525 332 0,70 0 0,00
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 478 911 0,64 0 0,00
16 Sinkkonen Raija 470 000 0,63 0 0,00
17 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 437 173 0,59 +100 000 +29,66
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 400 000 0,54 -27 209 -6,37
19 Tekstiili- ja Vaatetusteollisuus - Textil- och Konfektionsindustri r.y. 348 925 0,47 -32 500 -8,52
20 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 59 184 451 79,32  
  Hallintarekisteröityä 2 991 233 4,01  
  Muut osakkeet 12 234 603 16,67  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com