31.3.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Herttaässä Oy 8 177 249 10,96 -4 039 404 -33,06
2 Ilkka-Yhtymä Oyj 7 718 991 10,35 +5 255 200 +213,30
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 7 202 994 9,65 0 0,00
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 665 912 8,93 0 0,00
5 Danske Bank As Helsinki Branch 6 085 000 8,16 N/A N/A
6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
7 Evli Pankki Oyj 3 127 535 4,19 +43 031 +1,40
8 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 080 071 4,13 0 0,00
9 Nordea Pankki Suomi Oyj 2 746 510 3,68 -3 253 310 -54,22
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 530 518 2,05 -107 616 -6,57
12 Keskisuomalainen Oyj 635 089 0,85 0 0,00
13 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
14 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 517 332 0,69 0 0,00
15 Tekstiili- ja Vaatetusteollisuus - Textil- och Konfektionsindustri r.y. 506 962 0,68 -14 000 -2,69
16 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 461 911 0,62 0 0,00
17 Sinkkonen Raija 460 000 0,62 0 0,00
18 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
19 FIM Sijoituspalvelut Oy 286 500 0,38 +256 132 +843,43
20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 285 000 0,38 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 56 432 717 75,63  
  Hallintarekisteröityä 6 145 285 8,24  
  Muut osakkeet 11 831 382 16,13  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com