31.1.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos Muutos %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 13 296 862 17,82 +1 511 100 +12,82
2 Herttaässä Oy 7 592 798 10,18 0 0,00
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V 6 763 994 9,07 +58 000 +0,86
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 665 912 8,93 0 0,00
5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 4 189 281 5,61 0 0,00
6 Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö 3 080 071 4,13 0 0,00
7 Evli Pankki Oyj 2 750 046 3,69 +1 799 584 +189,34
8 Ilkka-Yhtymä Oyj 2 463 791 3,30 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 900 000 2,55 -228 018 -10,72
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,48 0 0,00
11 Keskisuomalainen Oyj 635 089 0,85 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto 576 000 0,77 0 0,00
13 Tekstiili- ja Vaatetusteollisuus - Textil- och Konfektionsindustri r.y. 520 962 0,70 -12 500 -2,34
14 Häkkinen Heikki Kuolinpesä 517 332 0,69 0 0,00
15 Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä 461 911 0,62 0 0,00
16 Sinkkonen Raija 460 000 0,62 0 0,00
17 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 414 550 0,56 +59 700 +16,82
18 FIM Sijoituspalvelut Oy 361 291 0,48 -136 084 -27,36
19 Tampereen Tuberkuloosisäätiö 327 062 0,44 0 0,00
20 Sijoitusrahasto Nordea Fennia 317 302 0,43 -156 830 -33,08
  20 suurinta omistajaa yhteensä 55 147 054 73,91  
  Hallintarekisteröityä 7 809 975 10,47  
  Muut osakkeet 11 452 131 15,62  
  Yhteensä 74 612 523 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com