Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 AMF Pension & Fonder 15,11 15,11 37 717 853 37 717 853 -1,9
2 FRAPAG Beteiligungsholding AG 12,02 12,02 30 000 000 30 000 000 0,0
3 Fjärde AP-fonden 6,32 6,32 15 780 920 15 780 920 0,0
4 Swedbank Robur Fonder 4,40 4,40 10 971 910 10 971 910 -6,3
5 Vanguard 3,16 3,16 7 898 137 7 898 137 +0,1
6 Schroders 2,69 2,69 6 722 582 6 722 582 +0,1
7 Handelsbanken Fonder 2,67 2,67 6 668 832 6 668 832 +1,2
8 BlackRock 2,01 2,01 5 019 909 5 019 909 -0,2
9 Folksam 2,00 2,00 4 995 982 4 995 982 0,0
10 Dimensional Fund Advisors 1,11 1,11 2 736 741 2 736 741 +5,5
11 Norges Bank 1,04 1,04 2 600 505 2 600 505 -7,1
12 Nordea Fonder 0,85 0,85 2 122 164 2 122 164 0,0
13 Tredje AP-fonden 0,79 0,79 1 969 596 1 969 596 0,0
14 EdenTree Investment Management Limited 0,77 0,77 1 918 030 1 918 030 -0,0
15 Franklin Templeton 0,73 0,73 1 813 743 1 813 743 0,0
16 Avanza Pension 0,64 0,64 1 601 723 1 601 723 +6,8
17 Länsförsäkringar Fonder 0,60 0,60 1 495 308 1 495 308 0,0
18 SEB Fonder 0,58 0,58 1 452 414 1 452 414 +2,6
19 Storebrand Fonder 0,54 0,54 1 356 094 1 356 094 -19,0
20 PRI Pensionsgaranti 0,50 0,50 1 251 634 1 251 634 0,0
21 Tage Andersson Dödsbo 0,50 0,50 1 250 000 1 250 000 0,0
22 American Century Investment Management 0,48 0,48 1 187 945 1 187 945 +35,9
23 State Street Global Advisors 0,41 0,41 1 014 488 1 014 488 +0,2
24 Kåpan Pensioner Försäkringsförening 0,34 0,34 855 118 855 118 -60,3
25 Livförsäkringsbolaget Skandia 0,33 0,33 827 637 827 637 0,0
26 Bo Larsson 0,33 0,33 815 980 815 980 0,0
27 Charles Schwab Investment Management Inc 0,32 0,32 792 909 792 909 +0,2
28 Unionen 0,28 0,28 700 000 700 000 0,0
29 Nordea Funds (Lux) 0,28 0,28 688 605 688 605 +1,4
30 Crafoordska stiftelsen 0,26 0,26 660 734 660 734 I/T
De 30 största aktieägarna totalt 62,07 62,07 154 887 493 154 887 493  
Andra aktier 37,93 37,93 94 723 929 94 723 929  
Totalt 100,00 100,00 249 611 422 249 611 422  
Datum 2023-08-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com